کلیپ مسافری از دور دورا هدیه ای به زمین

کلیپ جدید مسافری از دور دورا هدیه ای به زمین که می توانید در ادامه مطلب آن را تماشا کنید یا با لینک مستقیم آنرا دانلود کنید.
امیدواریم از تماشای این کلیپ لذت ببرید.

مسافری از دور دورا هدیه ای به زمین

دیدن کلیپ در ادامه مطلب…

./d8ApV”

منچی (که موجودی فضایی است) در اثر طوفانی فضایی سر از سیاره زمین درمی آورد و با پاگذاشتن به زمین و دیدن زیبایی های آن، تصمیم می گیرد تا مدتی را به عنوان مهمان در مزرعه آرزوها که یکی از سرسبزترین مزرعه های سیاره زمین است بماندقصه – داستان – انیمیشن

دانلود کلیپ مسافری از دور دورا هدیه ای به زمین