کلیپ سابات یکی از عناصر کنترل کننده تابش در معماری ابنیه

در این ساعت یک کلیپ جدید به نام سابات یکی از عناصر کنترل کننده تابش در معماری ابنیه آماده شده است. عکس این کلیپ زیبا را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

سابات یکی از عناصر کنترل کننده تابش در معماری ابنیه

دیدن کلیپ در ادامه مطلب…

./S1qEn”

به قلم فائزه اردشیری و بهزاد بیغرض

دانلود کلیپ سابات یکی از عناصر کنترل کننده تابش در معماری ابنیه