کلیپ بوفالوی نر قدرتمند از پس شیرهای مهاجم برمی آید

پیش نمایش کلیپ بوفالوی نر قدرتمند از پس شیرهای مهاجم برمی آید را می توانید در تصویر زیر ببینید.
در ادامه می توانید کلیپ بوفالوی نر قدرتمند از پس شیرهای مهاجم برمی آید را به صورت آنلاین تماشا کنید، همچنین لینک مستقیم برای دانلود کلیپ هم موجود می باشد.

بوفالوی نر قدرتمند از پس شیرهای مهاجم برمی آید

دیدن کلیپ در ادامه مطلب…

./Uei7G”

بوفالوی آفریقایی گاوی بزرگ جثه و ساکن آفریقا است. این گونه ارتباط نزدیکی با گاومیش وحشی ندارد و پیشینه اش در ابهام است. به دلیل طبیعیت غیرقابل پیشبینی این جانور امکان اهلی کردن آن همچون گاومیش آسیایی اهلی وجود نداشته است.شکارچیان بسیار قدیمی آفریقا مدعی بودند که خطرناکترین پستاندار آفریقا شیر یا کرگدن نبود بلکه گاومیش بود.

دانلود کلیپ بوفالوی نر قدرتمند از پس شیرهای مهاجم برمی آید