کلیپ احمدی نژاد محشری از تناقض

در این مطلب کلیپ احمدی نژاد محشری از تناقض را می توانید به صورت آنلاین تماشا کنید.
ضمن اینکه امکان دانلود کلیپ احمدی نژاد محشری از تناقض با لینک مستقیم نیز میسر می باشد.

احمدی نژاد محشری از تناقض

دیدن کلیپ در ادامه مطلب…

./5ONs3″

«احمدی نژاد محشری از تناقض است، از یکسو طرفدار مرتضوی، بدنام ترین چهره قضایی سه دهه اخیر است و از طرف دیگر مدافع آزادی» سخنان مصطفی تاجزاده را بشنویم.

دانلود کلیپ احمدی نژاد محشری از تناقض