کربلایی جواد مقدم » اجازه دادی و امشب برات میخونم

کلیپ زیبای کربلایی جواد مقدم » اجازه دادی و امشب برات میخونم را می توانید در ادامه مطلب مشاهده کنید. عکس این کلیپ در زیر قابل مشاهده است.

کربلایی جواد مقدم » اجازه دادی و امشب برات میخونم

دیدن کلیپ در ادامه مطلب…

./eFQox”

ساجدین » مداحی تصویری » کربلایی جواد مقدم » شور » اجازه دادی و امشب برات میخونم » هیئت بین الحرمین تهران » جلسه هفتگی ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ – www.sajedin.info

دانلود کلیپ کربلایی جواد مقدم » اجازه دادی و امشب برات میخونم