کارگاه های سینمای حرفه ای

یک کلیپ ایرانی بسیار زیبا با عنوان کارگاه های سینمای حرفه ای ، در ادامه می توانید این کلیپ زیبا و دیدنی را تماشا کنید. همچنین لینک دانلود کلیپ کارگاه های سینمای حرفه ای در ادامه موجود است.

کارگاه های سینمای حرفه ای

دیدن کلیپ در ادامه مطلب…

./5QTAV”

این مجموعه کارگاه ها به مدت یازده روز با امکان اسکان دانشجویان متقاضی از هشتم شهریور ۱۳۹۶ در استان کرمانشاه شهرستان سنقر در نمایندگی انجمن سینمای جوانان ایران برگزار خواهد گردید. هر روز به یک کارگاه اختصاص دارد و موضوع تخصصی در آن ارائه خواهد شد. در پایان دوره دانشجویان به گروه های کوچک فیلمسازی تقسیم تا در مدت زمان سه روز فیلم کوتاه خود را بسازند.
۰۹۱۲۸۱۸۲۴۲۶
۰۸۳۴۸۴۲۱۰۸۴-۵
تلگرام:@iycssonqor

دانلود کلیپ کارگاه های سینمای حرفه ای