رسم اهل ادب-خاطره عبا انداختن و منبررفتن حاج مهدی آصفی

کلیپ زیبای رسم اهل ادب-خاطره عبا انداختن و منبررفتن حاج مهدی آصفی را می توانید در ادامه مطلب مشاهده کنید. عکس این کلیپ در زیر قابل مشاهده است.

رسم اهل ادب-خاطره عبا انداختن و منبررفتن حاج مهدی آصفی

دیدن کلیپ در ادامه مطلب…

./ek0IE”

✔️ حاج مهدی آصفی ✔️ برنامه رسم اهل ادب ✔️ با همکاری و اجرای آقای سید محمد سادات اخوی ✔️ موسسه هنر و ادبیات هلال ✔️ madayeh.com

دانلود کلیپ رسم اهل ادب-خاطره عبا انداختن و منبررفتن حاج مهدی آصفی