دانلود تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در سیدآباد دماوند

دانلود کلیپ تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در سیدآباد دماوند در ادامه مطلب، همچنین می توانید این کلیپ را را به صورت آنلاین تماشا کنید.

تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در سیدآباد دماوند

دیدن کلیپ در ادامه مطلب…

./S3jbE”

تخریب ۲۰۰ مورد ساخت و سازهای غیرمجاز اراضی کشاورزی در روستای سیدآباد بخش مرکزی دماوند(نشریه تاررود)

دانلود کلیپ تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در سیدآباد دماوند